NA KOSZYKARZA

Jeden koszykarz gdzieś spod Muszyny
W głos był przeklinał swe imieniny
Bo rano przez listonosza
Od dziewczyny dostał kosza
Nic dziwnego ten kosz był z wikliny
                       
                                  hahaha  luzak  hahaha 

FRASZKA

„Wybrańcy narodu” poczuli się ostatnio
mocno zagrożeni. Planują podobno Sejm ogrodzić
wysokim płotem. ja w trosce o „ich” bezpieczeństwo
mam propozycję:

Zamiast płota wokół Sejmu
By posłowie spokój mieli
Nasz parlament można przenieść
Do warszawskiej cytadeli

FRASZKA POLITYCZNA

Czy w Polsce można obniżyć podatki
Zapytał raz człowiek będący cynikiem
Ja mu odparłem śmiejąc się z tej gadki
Można lecz musisz… zostać politykiem
                         
                         luzak  oczko3  luzak